ZŠ v Olomouci

ZŠ Olomouc - město mladých lyžařů

FORMA: skupinová výuka 

TERMÍNY: kurzy začínají v týdnu od 13.1.2020 a probíhají vždy 1x týdně po dobu 5 týdnů (výuka od 13,30 do 15,30) 

CENA: Lyžování 1.850,- Kč cena zahrnuje: dopravu, výuku, vleky. Projekt je finančně podporován statutárním městem Olomouc. 

JAK SE PŘIHLÁSIT do kurzu: 

1. Vyzvednout přihlášku v ZŠ nebo kontaktovat na emailu info@rokspohybem.cz

2. Odevzdat přihlášku v ZŠ (výjimečně vhodit do schránky v kanceláři Rok s pohybem, Tomkova 41, Olomouc-Hejčín nebo poslat poštou).

PŘIHLÁŠKY PROSÍM NEKOPÍRUJTE !!! Přihlášky mají pořadová čísla !!!

PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE DO 20.11.2019 !! 

JAK PLATIT: 

VARIABILNÍ SYMBOL pro platby: Převodním příkazem na ú.č.: 43-3276330207/0100, variabilní symbol: ČÍSLO PŘIHLÁŠKY, uveďte příjmení dítěte a ZŠ. 

V případě příspěvku od zaměstnavatele vystavíme fakturu. 

1. Do 25.11.2019 uhradit zálohu ve výši 500,- Kč. 

2. Doplatek 1.350,- Kč musí být uhrazen (připsán na náš účet) před nástupem na kurz.

VYBAVENÍ: vhodná lyžařská výzbroj, lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, navoskované. Za seřízení lyží a dobrý technický stav výzbroje a výstroje odpovídají rodiče nebo zákonný zástupce. LYŽE NEDÁVAT DO VAKU !, vhodné oblečení, 

PŘILBA: dětem 1.-3.ročníku bude bezplatně zapůjčena přilba.