ZŠ mimo Olomouc

ZŠ Mimo Olomouc

FORMA: skupinová výuka

TERMÍNY: kurzy začínají v týdnu od 13.1.2020 a probíhají vždy 1x týdně po dobu 5 týdnů (výuka od 13,30 do 15,30)

CENA: Lyžování 2.350,- Kč cena zahrnuje: dopravu, výuku, vleky 

JAK SE PŘIHLÁSIT do kurzu:

1. Vyzvednout přihlášku v ZŠ nebo kontaktovat na emailu rokspohybemmisa@centrum.cz

2.Odevzdat přihlášku v ZŠ (vyjímečně vhodit do schránky v kanceláři Rok s pohybem, Tomkova 41, Olomouc-Hejčín nebo poslat poštou).

PŘIHLÁŠKY PROSÍM NEKOPÍRUJTE !!! Přihlášky mají pořadová čísla !!!

PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE DO 20.11.2019 !!

JAK PLATIT:

VARIABILNÍ SYMBOL pro platby: Převodním příkazem na ú.č.: 123-686300277/0100, variabilní symbol: ČÍSLO PŘIHLÁŠKY, uveďte příjmení dítěte a ZŠ.

V případě příspěvku od zaměstnavatele vystavíme fakturu.

1. Do 25.11.2019 uhradit zálohu ve výši 500,- Kč.

2. Doplatek 1.850,- Kč musí být uhrazen (připsán na náš účet) před nástupem na kurz.

VYBAVENÍ: vhodná lyžařská výzbroj, lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, navoskované. Za seřízení lyží a dobrý technický stav výzbroje a výstroje odpovídají rodiče nebo zákonný zástupce. LYŽE NEDÁVAT DO VAKU !, vhodné oblečení,

PŘILBA: dětem 1.-3.ročníku bude bezplatně zapůjčena přilba.