Přihlášky

Přihlášky

Po vyplnění formuláře Vám přijde na email samotná přihláška. Tu prosím vyplňte a zašlete na adresu: Rok s pohybem, Tomkova 41, Olomouc, 779 00.

Čitelně vyplněná přihláška hůlkovým písmem s variabilním symbolem a podepsána zákonným zástupcem je považována za platnou přihlášku. Nelze zasílat emailem.

Následně sledujte webové stránky, aktuality a jízdní řády pro aktuální informace.

Těšíme se na Vás

Tým Rok s pohybem