MŠ Přerovska

Přerov

Kurzy jsou určeny pro děti z mateřských škol. Děti vždy převezmeme v MŠ (mezi 7,30 - 8,30), čas pro jednotlivé MŠ bude upřesněn), děti v MŠ jsou již připraveny v šatně v lyžáčkách a oblečené. Děti odvezeme autobusem až ke sjezdovce v Hlubočkách. Po ukončení výuky odvezeme děti zpět do školky.

FORMA: skupinová výuka

VĚK: od 5 let, mladší po dohodě

TERMÍNY: kurzy začínají v týdnu od 6.1.2020 a probíhají vždy 1x týdně po dobu 5 týdnů (výuka od 9,00 do 11,00)

CENA: 2.350,- Kč (doprava, výuka, vleky, přilba, svačinka)

Od října do listopadu proběhnou v MŠ schůzky s rodiči, kde dostanete konkrétní informace o kurzu.

JAK SE PŘIHLÁSIT do kurzu:

1. Vyzvednout přihlášku v MŠ nebo kontaktovat na emailu chytilova@rokspohybem.cz;

2. Odevzdat přihlášku v MŠ (vyjímečně vhodit do schránky v kanceláři Rok s pohybem, Tomkova 41, Olomouc-Hejčín nebo poslat poštou).

PŘIHLÁŠKY PROSÍM NEKOPÍRUJTE !!! Přihlášky mají pořadová čísla !!!

PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE DO 25.11.2019 !!

JAK PLATIT: Převodním příkazem na ú.č.: 43-7145370207/0100, variabil.symbol: ČÍSLO PŘIHLÁŠKY, uveďte příjmení dítěte a MŠ V případě příspěvku od zaměstnavatele vystavíme fakturu.

1. Do 20.11.2019 uhradit zálohu ve výši 500,- Kč.

2. Doplatek 1850,- Kč musí být uhrazen (připsán na náš účet) před nástupem na kurz.

VYBAVENÍ: vhodná lyžařská výzbroj - lyže se seřízeným vázáním, navoskované, rodiče dostanou samolepky, které nalepí na špičky lyží. Za seřízení lyží a dobrý technický stav lyžařské výzbroje a výstroje odpovídají rodiče nebo zákonný zástupce. 

LYŽE NEDÁVAT DO VAKU, NESVAZOVAT PÁSKY ANI ŘEMÍNKY !! BEZ HOLÍ !! nedoporučujeme lyžařské brýle, vhodné lyžařské oblečení, kukla nebo čepice bez bambule, bez tlustého lemu, rukavice (zimní, ne pletené), KAPESNÍK, dětem bude bezplatně zapůjčena přilba.

INFORMACE: mobil: 777 839 740, 603 225 379 e-mail: chytilova@rokspohybem.cz