kvalita - důraz - individuální přístup

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Ceník pro rok 2022/2023 - připravujeme

1 hodina     870 ,- Kč

2 hodiny     1640 ,- Kč

1 hodina      skupina 2 - 5 osob stejné úrovně (nesmí se jednat o začátečníky) 720,- Kč/os

2 hodiny     skupina 2 - 5 osob stejné úrovně (nesmí se jednat o začátečníky) 1100,- Kč/os

platí pro lyže i snowboard, pro děti i dospělé

ceny jsou uvedeny včetně dph 21%

Rezervační systém bude v provozu otevřením areálu. Provedete registraci a následně si po přihlášení zvolíte výuku na den a čas. 

Výuková hodina trvá 50 minut.

Dostavte se prosím v dostatečném předstihu. V případě zápůjčky vybavení min. 20 - 30 minut.

Pokud potřebujete výbavu, využijte naši slevu v půjčovně. Stačí sdělit v půjčovně, že jdete do lyžařské školy a bude Vám poskytnuta sleva.

Těšíme se na Vás na kopci.

info@hlubockycard.cz ::: tel. individuální výuky 792 774 271  (pouze v zimní sezóně)


Všeobecné obchodní podmínky výuky lyžování ve SKI AREÁLU HLUBOČKY, platné při účasti na individuálních lekcích a kurzech v celoročním provozu

1. Obecné informace

Poskytovatelem služeb je organizace: Activities 4 You CZ, s.r.o., Přáslavice 206, 783 54 , IČO: 03914194,

2. Rezervace výuky

Rezervace služeb probíhá přes rezervační systém dostupný online na www.hlubokycard.cz. Pro rezervaci služeb je nutná registrace do rezervačního systému. Rezervace je platná pouze po přijetí potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu klienta, zadanou při registraci do rezervačního systému a úhradou přes platební bránu v případě online rezervace, nebo v hotovosti případně platební kartou na místě, pokud se provede rezervace na pobočce. V rámci konkrétního profilu je možnost vytvářet podprofily dalším jednotlivým účastníkům výuky (např. členům rodiny) a rezervace je pro tyto další osoby uskutečňována na konkrétní profil daného účastníka.

3. Zrušení rezervace

a) Zruší-li závazně přihlášený a zaplacený účastník svou účast na zvolené rezervaci min. 48 hodin před termínem, bude účastníkovi vrácena částka ve výši 100% celkové platby ponížené o 20,-.
b) Zruší-li závazně přihlášený a zaplacený účastník svou účast na zvolené rezervaci min. 24 hodin před termínem, bude účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 50% celkové platby. Rozdíl bude zaslán klientovy na bankovní účet do 10- ti pracovních dnů.
c) Zruší-li závazně přihlášený a zaplacený účastník svou účast na zvolené rezervaci méně než 24 hodin před termínem, nebo nedostaví-li se přihlášený účastník na akci, bude účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 100% z celkové platby.
d) Zruší-li závazně přihlášený a zaplacený účastník svou účast na zvolené rezervaci dle bodu 3.b) nebo 3.c), a doloží potvrzení od lékaře, že bylo dítě nemocné, bude mu vrácena zaplacená částka se storno poplatkem ve výši 150,- Kč vč. DPH na bankovní účet klienta do 10-ti dnů od zaslání tohoto potvrzení na email: info@hlubockycard.cz.

4. Ceny a způsob placení

Při rezervaci online na stránkách www.hlubockycard.cz se platba dá provést pouze platební kartou přes platební bránu

Při rezervaci na pobočce se dá platba provést osobně v hotovosti, nebo kartou.

Ceny za služby jsou uvedeny včetně 21% DPH.

5. Organizace výuky

Na výuku je nutné dostavit se s dostatečným předstihem a to nejpozději 15 minut před zahájením výuky, 30 minut v případě zapůjčení výbavy. Všechny rezervace musí být potvrzeny osobně v kanceláři lyžařské školy dané pobočky před zahájením každé lekce.

V případě zrušení lekce na místě zaniká nárok na finanční kompenzaci.

6. Zrušení lekce ze strany organizátora

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit lekci.

7. Pojištění

poskytovatel služby má zřízeno pojištění pro své klienty pro případ úrazu vycházejícího z povahy činnosti, pojištění odpovědnosti z organizované činnosti. Doporučujeme i vlastní úrazové pojištění.

8. Ostatní

Přihlášením na lekci účastník (případně zákonný zástupce) souhlasí se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, že případné fotografie a videa dětí a rodičů z průběhu lyžování/snowboardingu, mohou být uveřejněny na stránkách www.skiarealhlubocky.cz a v klientském systému www.hlubockycard.cz a dále při použití na propagačních materiálech společnosti SKI AREÁL HLUBOČKY spor s r.o. a Activities 4You CZ, s.r.o. . Dále přihlášením účastník souhlasí, že organizátor může poskytnout první pomoc a přivolat odbornou lékařskou pomoc v případě úrazu nebo jiného akutního stavu, který to vyžaduje. Organizátor v takovém případě okamžitě telefonicky vyrozumí zákonného zástupce dítěte nebo kontaktní osobu.

Zaplacením kurzu účastník stvrzuje, že se s všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Ing. Zdeňka Kurková

Activities 4You CZ, s.r.o.