AKTUALITY

PŘIHLÁŠKU DO LYŽAŘSKÝCH KURZŮ NALEZNETE NA:


Vážení rodiče,

těšíme se, že zimní sezónu strávíme s vašimi dětmi ve Ski areálu v Hlubočkách.

Zdraví vašich dětí je pro nás vždy na prvním místě. Velmi bedlivě sledujeme a budeme nadále sledovat situaci týkající se koronaviru COVID-19 a budeme pečlivě dodržovat vydaná nařízení a pružně reagovat na každou změnu situace.

V případě, že bychom nemohli uskutečnit z důvodu vládních nařízení týkající se aktuální epidemiologické situace kurzy lyžování, uhrazené kurzovné vám bude vráceno.

Tým Rok s pohybem


Vážení rodiče, 

lyžařská sezóna se nám blíží. Naše lyžařská škola Rok s pohybem opět zahajuje lyžařskou sezónu 2020/2021. V následujícím měsíci na Vašich školkách, školách budou doručeny veškeré materiály ohledně lyžování.V případě příspěvku zaměstnavatele Vám vystavíme fakturu. Žádost o vystavení faktury zasílejte na: chytilova@rokspohybem.cz. Do emailu je nutné uvést název zaměstnavatele (název, adresa, IČ, DIČ), text na fakturu, adresu, kam originál faktury zaslat, jméno dítěte a variabilní symbol přihlášky do LŠ.

Potvrzení pro pojišťovnu Vám vystavíme po ukončení kurzů. Žádost zašlete koncem února na: chytilova@rokspohybem.cz. Do emailu uveďte tyto informace: jméno dítěte, variabilní symbol, pojišťovnu. Zašlete formát potvrzení, který mají pojišťovny k dispozici. Každá pojišťovna má své dokumenty.Lyžařský den pro základní školy 2018/2019

Projekt : Olomouc město mladých lyžařů