AKTUALITY

Vážení rodiče,

stejně jako v minulých sezónách, bude lyžařská škola ROK S POHYBEM v zimě 2022 pořádat ve Ski areálu Hlubočky lyžařské kurzy pro děti z mateřských a základních škol. Veškeré přípravy jsme již zahájili. 

Veškeré přípravy a průběh kurzů bude přizpůsoben případné covidové situace. Pokud dojde ze strany vlády ke znemožnění realizace kurzů, budou veškeré finance za neojeté lekce vráceny, tak jako v minulé sezóně.

Těšíme se na nové lyžaře a na sezónu bez omezení

Tým Rok s pohybem 

                                                                                                                              


V případě příspěvku zaměstnavatele Vám vystavíme fakturu. Žádost o vystavení faktury zasílejte na: chytilova@rokspohybem.cz. Do emailu je nutné uvést název zaměstnavatele (název, adresa, IČ, DIČ), text na fakturu, adresu, kam originál faktury zaslat, jméno dítěte a variabilní symbol přihlášky do LŠ.

Potvrzení pro pojišťovnu Vám vystavíme po ukončení kurzů. Žádost zašlete koncem února na: chytilova@rokspohybem.cz. Do emailu uveďte tyto informace: jméno dítěte, variabilní symbol, pojišťovnu. Zašlete formát potvrzení, který mají pojišťovny k dispozici. Každá pojišťovna má své dokumenty.


Lyžařský den pro základní školy 2018/2019

Projekt : Olomouc město mladých lyžařů